Upbit

支持法币
现货交易

交易对数量

276

所在国家

韩国

关注人数

1,722

24h平台交易额第12名
¥33.54亿
≈67,672.002758 BTC

Upbit 是一个比较新的韩国 C2C 交易所,是由韩国最大的即时消息软件开发商 Kakao 旗下的金融科技公司 Dunamu 推出。Kakao 与 Bittrex 联手提供了大量种类的加密货币交易。

交易对价格法币价格
今日涨幅
24h成交额
8,192,000
¥48,840.70
+1.46%
700.13亿 KRW
7,423.48
¥49,787.80
+1.60%
1,858.64万 USDT
0.068587
¥3,404.92
+0.50%
598.17 BTC
560,700
¥3,342.89
+1.95%
220.75亿 KRW
506.89
¥3,399.61
+1.95%
371.38万 USDT
0.00006988
¥3.4691
+0.59%
254.95 BTC
0.00102441
¥3.4834
+0.35%
418.41 ETH
571
¥3.4043
+2.33%
119.12亿 KRW
0.519803
¥3.4862
+2.53%
163.86万 USDT
10,080
¥60.097
+4.29%
758.45亿 KRW
0.012566
¥623.82
+2.93%
142.91 BTC
0.18337
¥623.52
+2.34%
269.51 ETH
103,150
¥614.98
+5.68%
4.54亿 KRW
93.162725
¥624.82
+4.71%
45.08万 USDT
0.00003613
¥1.7936
+4.60%
133.36 BTC
0.000527
¥1.792
+3.94%
283.38 ETH
297
¥1.7707
+6.83%
28.28亿 KRW
0.0000242
¥1.2014
+3.60%
845.86 BTC
198
¥1.1805
+5.88%
526.09亿 KRW
0.179776
¥1.2057
+5.01%
384.81万 USDT
0.00035347
¥1.2019
+2.88%
782.69 ETH
0.00000552
¥0.274033
+1.47%
200.43 BTC
0.0000804
¥0.273388
+0.59%
318.55 ETH
45.1
¥0.268886
+2.97%
266.44亿 KRW
0.04082
¥0.273772
+2.68%
80.8万 USDT
0.00537481
¥266.83
-0.04%
162.91 BTC
0.078714
¥267.66
-0.43%
392.08 ETH
43,930
¥261.91
+1.38%
29.35亿 KRW
39.99
¥268.20
+1.31%
121.59万 USDT
0.019989
¥992.35
+1.38%
83.14 BTC