ABCC 以太坊, Ethereum (ETH)

基础链
503.18 USDT
0.80%
≈¥3,374.7276≈0.068584 BTC

24h成交额

¥4,998.21万

24h成交量

99,332.4 ETH

换手率

7.69%

流通市值

¥3,388.68亿

全球总市值占比

16.98%

以太坊 (ETH) 简介

以太坊(Ethereum)是有图灵完备的智能合约功能的公有区块链,Vitalik Buterin 是其创始人。以太坊通过建立终极的抽象的基础层 — 内置有图灵完备编程语言的区块链,使得任何人都能够创建合约和去中心化应用并在其中设立他们自由定义的所有权规则、交易方式和状态转换函数。

流通量
100,757,477 ETH
总量
100,757,477 ETH
流通率
100%
换手率
7.69%
核心算法
Ethash
共识机制
PoW
项目启动日期
2015-07-30
上架交易所数量
142
支持钱包
imToken, Parity, MyEtherWallet, MetaMask
链接

公募

时间
2014.7.22-7.24
兑换比例
¥2.00
筹集资金量
3万多 BTC (当时约1557万美元)
交易对价格法币价格
今日涨幅
24h成交额
全网
¥3,363.21¥3,363.21
+0.78%
260.5亿 CNY
58Coin
0.068482¥3,377.64
+0.39%
3.35万 BTC
58Coin
504.12¥3,381.03
+1.02%
2.35亿 USDT
CoinsBank
$503.51¥3,376.94
+0.95%
1.92亿 USD
CoinEx
0.068456¥3,379.16
+0.51%
2.55万 BTC
CoinsBank
0.068438¥3,367.38
+0.31%
2.52万 BTC
58Coin
3,339.58¥3,339.58
+1.09%
12.1亿 UCC
CoinsBank
432.55005¥3,381.54
+1.26%
1.56亿 EUR
满币网
0.068349¥3,374.12
+0.13%
2.17万 BTC
满币网
502.99¥3,373.45
+0.65%
1.2亿 USDT
3,323.082243,323.08224
+0.98%
467.81万 CNYB
币安
503.86¥3,374.05
+0.99%
1.03亿 USDT
503.6¥3,341.39
+0.91%
9,888.17万 USDT
$505.02¥3,387.07
+1.12%
9,907.95万 USD
Bitfinex
$504.26¥3,381.97
+1.03%
9,899.3万 USD
504.05¥3,380.56
+0.98%
8,742.06万 USDT
火币全球站
503.57¥3,323.56
+0.87%
8,448.14万 USDT
3,301.13¥3,301.13
+1.11%
5.4亿 QC
503.85¥3,379.22
+0.93%
7,869.24万 USDT
BigONE
503.005¥3,373.55
+0.82%
7,463.64万 USDT
币安
0.068466¥3,373.89
+0.42%
9,123.5 BTC
503.95¥3,317.86
+0.86%
6,463.43万 USDT
505.414¥3,389.71
+0.84%
5,857.9万 USDT
503.18¥3,374.73
+0.80%
4,998.21万 USDT
$504.36¥3,382.64
+1.02%
4,910.17万 USD
CoinEx
503.55¥3,377.21
+0.88%
4,852.35万 USDT
482.856¥3,230.98
-1.41%
3,875.41万 USDT
数字币
520.33¥3,489.75
+0.82%
3,876.35万 USDT
A.mom
0.068687¥3,387.47
+0.32%
5,030.02 BTC
0.068437¥3,341.26
+0.37%
4,815.86 BTC
相关推特

实时热搜榜

#名称热度
1
1
2
3
4
5
2
1
2
3
4
5
3
0
1
2
3
4
4
1
2
3
5
0
1
2
6
0
1
2
7
1
2
8
1
2
9
1
2
10
1
2